DİSLEKSİ, DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE VE ÜSTÜN ZEKALILAR ÖZEL EĞİTİM VE DANIŞMA MERKEZİ

DİSLEKSİ / ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Öğrenme yaşam boyu süren bir süreçtir. Yaşadığımız sürece sürekli yeni şeyler öğreniriz. Kısaca algılama, kayıt ve belleğe aktarma ve gereğinde kullanma olarak tanımlanır. Sadece akademik bir kavram değildir. Sosyal, sanatsal, duygusal birçok şeyi sürekli öğreniriz. Öğrenme güçlüğü, öğrenmenin aksaması durumudur. Özel öğrenme güçlüğü ise normal veya üstün zekaya sahip bireylerde öğrenme güçlüğü görülmesi durumudur.

Disleksi, Özel Öğrenme Güçlüğü’ nün bir alt grubudur, kısaca okuma bozukluğu olarak tanımlanır. Ancak pratik kullanımda Disleksi Özel Öğrenme Güçlüğü yerine kullanılmaktadır.

Özel Öğrenme Güçlüğü, çocuğun normal veya üstün zekaya sahip olmasına rağmen, akademik performans olarak yaşıtlarından geri kalması durumudur. Başka bir anlatımla, zekâ problemi olmayan çocuğun, öğrenmede güçlük çekmesidir. Özel Öğrenme Güçlüğünün en bilinen şekli Disleksidir. Disleksi çocuğun okumada güçlük çekmesi, okuma öğrenmede geri kalmasıdır. Diğer alt gruplar Disgrafi (yazma güçlüğü), Diskalküli (Matematik öğrenme güçlüğüdür). Ayrıca bu çocuklarda beceri gerektiren bazı motor fonksiyonlarda da zorlanma olabilir, bu durum da Dispraksi olarak adlandırılır.

Disleksi (Özel Öğrenme Güçlüğü) Nörogelişimsel bir bozukluktur. Doğumdan itibaren dislektik çocuğun beyninin çalışmasında birtakım değişiklikler vardır. Zekâsı normaldir veya üstün zekalıdır, ancak öğrenme aşamalarında güçlük çeker.

Disleksi tanısı genellikle okula başlama döneminde konulur. Çünkü bu dönemde okuma yazma ve aritmetik öğrenme süreci başlamıştır. Bu süreçlerde Sınıftaki çocuklardan geri kalma Öğretmen ve ailenin dikkatini çeker.

Disleksinin okul öncesi dönemde de fark edilebilecek bazı belirtileri vardır. Konuşma gecikmesi, el tercihinin gecikmesi, kesme-ilikleme-kalem tutma gibi işlerde zorlanma, ip atlama, bisiklete binme gibi becerileri kazanamama, akran ilişkilerinde zorlanma başlıcalarıdır.

ODİS’te uzman kadro disleksinin tüm evrelerinde eğitim vermektedir. Erken dönemde tanılama da buna dahil olup, gerekli bazı durumlarda Gelişimsel İzlem Süreçleri yapılmaktadır.

ODiS’te Disleksi için , ‘’EĞİTİM BAŞARI PROGRAMI’’ ile Çocuğa Özel Program tespit edilip uygulanmaktadır. EĞİTİM BAŞARI PROGRAMINDA;

  • Tanı için gerekli Tüm testleri uygulanması
  • Bireysel eğitim için tanılama bataryası uygulama
  • Bireysel Eğitim ve Grup Eğitimi
  • Psikolojik Danışmanlık
  • Aile Destek Programları
  • Psikososyal ve yetenek destek programları uygulamaları ( Drama, STEM uygulamaları, Kreatif düşünme ve inovasyon uygulamaları, çocuklar için felsefe ) 
  • Okul rehberlik hizmetleri
  • Öğrencinin okulu ile iş birliği ve öğretmen görüşmeleri
  • Yardımcı öğrenme yöntemleri ( Zihin haritaları ve Kodlama gibi) , uygulanır.

ODİS’te eşlik eden durumlar da tespit edilip, gerekli destek uygulamaları yapılır. Disleksi (Özel Öğrenme Güçlüğü) her zaman tek başına görülmez. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Üstün zekalı-Yetenekli olma, Anksiyete-Depresyon, Davranış bozuklukları, Akran ilişkilerinde zorluklar eşlik edebilir. Bunlara yönelik destekleme ve uygulamalar da yapılır.

Dislektik öğrencilerde Lisan Öğrenimi de doğal olarak ciddi bir problemdir. ODİS’te Dislektik çocuklara Dislektik İngilizce Eğitimi de verilmektedir.

ODİS, DİSLEKSİ (ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ) EĞİTİMİNDE ‘’BİREYE ÖZEL’’ DESTEK PROGRAMI UYDULANAN ‘’ÖZEL’’ BİR ÖZEL EĞİTİM MERKEZİDİR