DİSLEKSİ, DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE VE ÜSTÜN ZEKALILAR ÖZEL EĞİTİM VE DANIŞMA MERKEZİ

Dislekside Multidisipliner Yaklaşım

Öğrenme beynin bir fonksiyonudur. Beyindeki öğrenme süreçleri ve problemleri ile TIBBIN Nöroloji ve Psikiyatri Bilim dallarının konularıdır. Bu nedenle, Özel Öğrenme Güçlüğü Tanı ve Takip süreçlerinde Hekimler önemli rol alırlar. Ayrıca Psikologlar, ÖÖG’nin psikometrik inceleme ve destek psikoterapi süreçlerinde rol alırlar.

Özel Öğrenme Güçlüğü, öğrenme, akademik ve akademik olmayan performanslarda problemler yaşanan bir durumdur. Bu nedenle ÖÖG’nin eğitim ve destek uygulamaları EĞİTİM BİLİMLERİNİN alanındadır. Eğitimciler, öğretmenler, özel eğitim uzmanları bu alanda hizmet verirler. Ayrıca ilişkili olan dil ve konuşma bozuklukları da ilgili terapistlerin görev alanındadır. ÖÖG’de önemli oranda görülen Üstün Zekalı Çocukların da Bireysel-Grup özel eğitim ihtiyaçları da karşılanmalıdır.

Dolayısı ile Özel Öğrenme Güçlüğü ve Disleksi’nin eğitim ve takibinde, Binişik durumların çözümünde, gereğinde tedavisinde MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM gereklidir. Multidispliner yaklaşım çatısı altında konu ile ilgili birçok uzman bulunmalıdır.

ODİS, Özel Öğrenme Güçlüğü-Disleksi Eğitiminde kadrosunda: Hekimler (çocuk-ergen psikiyatristi, nörolog), Özel eğitim uzmanı, Özel eğitim Öğretmenleri, Psikolog, Di-konuşma terapisti, Psikodramatist, Eğitim koçu, Aile danışmanı ve Üstün zekalılar eğitmeni bulunmaktadır. Bu kadro, ÖÖG ve ilişkili tüm durumlarda gerekli eğitim, tıbbi yaklaşım, terapi, özel eğitim, danışmalık hizmetlerini vermektedir.