DİSLEKSİ, DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE VE ÜSTÜN ZEKALILAR ÖZEL EĞİTİM VE DANIŞMA MERKEZİ

Drama

Drama oyun oynama sanatıdır. Psikodrama ise drama (tiyatro) teknikleri ve psikoloji biliminin birleşmesi ile ortaya çıkan bir yöntemdir. Psikodrama temelde bir grup terapisi yöntemidir. Grup ve sahne dinamikleri kullanılarak iyileştirici etki yaratmak için kullanılır. Bu teknikte yaratıcılık ve spontanlık, kendilik, grup etkileşimleri, empati, kendini tanıma ve ifade etme gibi kavramlar önemlidir.

Çocuklar için drama, temel olarak çocuğun duygularını ifade etme ve tanıma amacı ile kullanılır. Drama ile çocuk, kendi kimliğini ve iç dünyasını keşfetmeye başlar, oyun kurma ve problem çözme becerileri gelişir. Empati yapmayı öğrenir. Tüm bunların yanında grup içinde yer alma, gruba uygun davranabilme, grup içinde kendi olarak var olabilme becerileri kazanır.

Drama özellikle; Disleksi, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite ve Üstün zekalılık gibi bireysel farkları olan çocuklarda duygusal ve ruhsal iyilik için çok önemli katkılar sağlamaktadır. Çocuklarda stres ve kaygı düzeyleri azalmakta, özgüvenleri gelişmektedir.

ODİS, drama uygulamalarına özellikle önem vermekte olup, kurucularının psikoterapist, psikodramatist ve hekim kökenli olmaları nedeniyle bilimsel temelli, içeriği, yöntemleri ve uygulamacıları profesyonel drama uygulamaları sunmaktadır.