DİSLEKSİ, DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE VE ÜSTÜN ZEKALILAR ÖZEL EĞİTİM VE DANIŞMA MERKEZİ

Profesyonel Eğitimler

ODİS tarafından ilgili dallardaki Meslek uygulayıcıları ve kurumlara verilen eğitimlerdir. ODİS, TIP ve EĞİTİM alanlarında uzman kadrosu ile; Öğrenme ve öğrenme güçlükleri, DEHB ve diğer psikolojik durumlara yönelik eğitimler vermektedir. Aşağıda yazılan standart eğitimlerin yanında Kurumlardan ve profesyonellerden gelen istekler doğrultusunda bu alanlarda özel eğitimler de hazırlanıp uygulanabilmektedir.

 1. ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE DİSLEKSİ EĞİTİCİ EĞİTİMLERİ
 2. ZİHİN HARİTALARI EĞİTİCİ EĞİTİMİ
 3. DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ
 4. (ZİHİN HARİTALARI ve FEYNMAN-CORNELL-POMODORO-LEİTNER TEKNİKLERİNİN BİRLEŞİMİ)
 5. ÖĞRETMENLERE YÖNELİK DİSLEKSİ FARKINDALIK EĞİTİMLERİ
 6. ÖĞRETMENLERE YÖNELİK DEHB EĞİTİMLERİ

SON EĞİTİM, 6-7 OCAK 2018

ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUKLAR

‘’Yetenek Geliştiren Aile’’

ÖĞRETMEN, ANNE-BABALAR İÇİN

 

Eğitimin Amacı: Bu eğitim sayesinde katılımcılar, üstün zekâlılık ile ilgili erken işaretlere karşı nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini, okul öncesi dönem ve ilkokul döneminde yetenek gelişiminde etkileşimli bir ortamı nasıl oluşturabileceklerini, tanılama prosedürleri ve tanılamanın anlamını, bireysel farklılıkların nasıl belirleneceğini, bireysel farklılıklara yönelik nasıl farklılaştırma yapılabileceğini, ortaokul ve lisede yetenek gelişimi için en etkili stratejilerin neler olduğunu ve bunların etkili bir şekilde kullanımını, ülkemizin mevcut şartlarının etkileşimli bir ortama nasıl dönüştürülebileceğini, çocuklarında yaşanabilecek problemlere (beklenmedik başarısızlık, motivasyon düşüklüğü, yalnızlık, dikkat eksikliği-hiperaktivite, mükemmeliyetçilik gibi) karşı nasıl etkileşimli bir çözüm getirebileceğini, okul tercihleri, okul uyumları, ulusal ve uluslararası yetenek geliştirici programları nasıl takip edebileceği ve katılabileceği gibi konuları teorik ve uygulamalı olarak öğrenebileceklerdir.

 

Eğitimci:

Doç.Dr. Hasan Said TORTOP,

İstanbul Aydın Üniversitesi, Özel Eğitim Bölüm Başkanı

Özel Yetenekliler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Üstün Yetenekli Genç Bilim İnsanları Eğitimi Dergisi (jegys.org) editörü

Üstün Zekâlılar ve Yaratıcılık Dergisi Editörü (jgedc.org)

Genç Bilge Yayıncılık Ltd. Şti. Kurucu Müdürü

 

Doç. Dr. Hasan Said TORTOP

 • Yüksek lisans ve doktorasını Fen ve Fizik eğitimi alanında yapmıştır.
 • BİLSEM (Milli Eğitim Bakanlığı’nda Bilim ve Sanat Merkezleri)’nde eğitmenlik yapmıştır.
 • Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeliği (Yrd.Doç.)
 • Özel Eğitim Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni kurmuştur (2013)
 • 2014 yılında Doçent olmuştur.
 • Üstün Zekâlılar Eğitiminde Farklılaştırılmış Öğretim Müfredat Farklılaştırma Modelleri, Üstün Yetenekler Üniversite Köprüsü Eğitim Programı ÜYÜKEP ModUuml;stün Yetenekli Genç Bilim İnsanı Yetişiyor: Bilim ve İlgin Bilimsel Araştırma Projesi Yapıyor adlı kitaplarını yayınlamıştır.

   

 • Üstün yetenekliler eğitimi ile ilgili çok sayıda makalesi ve projesi bulunmaktadır.
 • Çalışma alanları, Öğretmen eğitimi, Üstün yetenekliler eğitimi, Farklılaştırılmış öğretim, STEM eğitici eğitimi, Bilim ve bilimsel çalışma eğitimi, Yenilenebilir enerji eğitimi,

 

Katılımcılar: Bu eğitime ebeveynler, eğitimciler, lisans ve lisansüstü öğrencileri katılabilirler.

 

Eğitim İçeriği:

 

 • Özel / Üstün yetenekliliği anlamak (kuramlar, örnekler)
 • Hamilelik döneminde maksimum gelişim için destekleyici aile.
 • Bebeklik dönemi, erken işaretler ve yetenek gelişimini desteklenmesi
 • Okul öncesi dönem özellikleri ve tanılama
 • 0-3 yaş yaratıcılık geliştirici etkinlikler ve oyun.
 • İlkokul dönemi: Yetenek gelişiminde kazanılması gerekli kritik beceri: Öz Düzenleme Becerileri, Örnek etkinlikler
 • Yetenek ve yaratıcılık gelişiminde motivasyonel becerilerin öğretimi
 • Akıl ve zekâ oyunları ve yetenek gelişimini destekleyici oyunlar
 • Bireysel farklılıkların belirlenmesi, yetenek alanlarının yaratılması ve keşfi.
 • Yetenek gelişim odaklı Farklılaştırılmış öğretim ortamı oluşturma (ev, okul ve okul dışı), kullanılacak stratejiler (21 adet)
 • Yetenek gelişimini destekleyen bir Öğretim Programı hazırlama uygulaması
 • Aile otorite stilleri ve yetenek gelişimi
 • Okul öncesi ve ilkokulda evde ve okulda yapılabilecek yaratıcılık tekniklerinin kullanımı ile ilgili uygulamalar
 • Yetenekli çocukların gelişiminde karşılaşılabilecek sorunlar (beklenmedik başarısızlık, motivasyon düşüklüğü, yalnızlık, dikkat eksikliği, hiperaktiviükemmeliyetçilik gibi) başa çıkma yolları, örnek uygulamalar

   

 • Film ve Kitap önerileri, eleştirileri (Yetenek ve yaratıcılık gelişimi için)
 • Özel / Üstün yetenek gelişiminin etkili eğitimsel stratejileri: Mentörlük, tutorluk, hızlandırma…
 • ÜYÜKEP Modeli: Üstün Yetenekliler Üniversite Köprüsü Eğitim Programı, Etkililiği, ebeveyn memnuniyeti hakkında görüşler
 • Lise döneminde yetenek gelişimi: Ulusal ve uluslararası yarışma ve organizasyonlar, liseler ve yetenek gelişim programları, üniversite seçimi, uluslararası bağlantılanışmanlıklar ve önerileri

   

 • Yetişkinlik döneminde yetenek gelişimi (adult gifted)

 

Eğitim Tarih ve Yeri: 6-7 Ocak 2018 / KEY HOTEL -İZMİR / saat 10:00- 17:00

 

Eğitim Sonunda Verilecekler:

 1. Doç.Dr. Hasan Said TORTOP kitapları;
 2. Üstün Zekalılar Eğitiminde Farklılaştırılmış Öğretim Müfredat Farklılaştırma Modelleri
 3. Üstün Yetenekliler Üniversite Köprüsü Eğitim Programı ÜYÜKEP Modeli
 4. Üstün Yetenekli Genç Bilim İnsanı Yetişiyor: Bilgin ve İlgin Bilimsel Araştırma Projesi Yapıyor”,
 5. Yetenek gelişimi için ölçek, envanter ve diğer materyaller

 6. Eğitim programına katılım belgesi

 

Eğitim Ücreti: 550 TL (2 günlük eğitim ücreti, materyaller, eğitim süresince cafebreak ve sıcak içecekler dahil)

İLETİŞİM: ODİS-OKUL DİSLEKSİ, www.okuldisleksi.com, (232) 342 19 19

***Kontenjan 20 kişi ile sınırlıdır