DİSLEKSİ, DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE VE ÜSTÜN ZEKALILAR ÖZEL EĞİTİM VE DANIŞMA MERKEZİ

Üstün Zekalılar

 • Üstün Zekalılık tanımı ilk olarak akademik potansiyelleri değerlendirerek yapılmıştır. Günümüzde ise birçok bilim adamının konuya ilişkin farklı kuramları ve tanımları vardır. Bu kuramlarda öne çıkan kavramlar, genel ve özel yeteneklerde normal üstülük, yaratıcılık, kolay ve hızlı öğrenme, yüksek dikkat süresine sahip olma, psikomotor ve duyusal olarak aşırılıklar, farklı bakış açısına sahip olma, olarak sayılabilir.
 • Klasik olarak tanımlamak gerekirse; üstün ve özel yetenekli çocuk, zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi ve akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde başarı gösteren çocuklardır.
 • Üstün zekalı çocuklar öğrenme biçimleri, gelişimleri ve psikossoyal gelişimleri akranlarından farklılıklar gösterir. Aynı şekilde eğitim ve duygusal ihtiyaçları da farklıdır. Bu nedenle sağlıklı gelişimleri için ihtiyaçlarına yönelik özel eğitim programları uygulanması gerekir.
 • Dislektik çocukların yaklaşık %30’u üstün zekalıdırlar. Bu nedenle Disleksi Eğitim merkezlerinde üstünlere yönelik eğitim programlar da uygulanmalıdır.
 • ODİS, ihtiyaçlarına yönelik programlarla üstün yetenekli çocuklarımızı desteklemektedir. Bu konuda uzman olan eğitimcilerimiz çocuğun bireysel özelliklerine uygun kişiselleştirilmiş programlar ve üstünlere yönelik grup çalışması eğitim uygulamaları yapmaktadır.

ODİS’TE ÜSTÜNLERE YÖNELİK UYGULAMALARIN GENEL BAŞLIKLARI

 • Üstün zekalılığın tespiti, çocuğun genel özellikleri ve testlerle değerlendirilmesi.
 • Üstün olan özel alanların tespiti (müzik, matematik, sosyal …)
 • Eşlik eden durumun araştırılması (disleksi, DEHB, psikolojik değerlendirme)
 • Bireye özel program hazırlanması, uygulanması (STEM, kreatif düşünce, yaratıcı yazma, çocuklar için felsefe, inovasyon, kodlama robotik) ve gerekli yönlendirmelerin yapılması (müzik, resim vb. sanat eğitimleri gerekli ise)
 • Aileye danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Okulu ile koordinasyon ve bilgi paylaşımı
 • Çocuk ve Aileye yönelik Psikiyatrisi Uzman Danışmanlığı