DİSLEKSİ, DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE VE ÜSTÜN ZEKALILAR ÖZEL EĞİTİM VE DANIŞMA MERKEZİ

Zihin Haritaları

Öğrenme sinir sisteminin bir fonksiyonudur. Aktif bir süreçtir, bireyin kendisinin katılarak gerçekleştirdiği bir süreçtir. Birçok faktör öğrenmeyi etkiler, bireyin motivasyonu, materyalin öğrenmeye ne kadar uygun olduğu, tekrar başlıcalarıdır.

Zihin Haritaları Tony Buzan tarafından gerçekleştirilmiş bir öğrenme yöntemidir. Dâhilerin not tutma tekniklerinden esinlenerek geliştirilmiştir. Zihin haritaları yöntemi ile birey öğrenirken aktif katılımcı olmakta ve kendi yaratıcığı devreye girmektedir. Bu yolla öğrenme materyali bireye en uygun şekle dönüşmektedir. Kolay tekrar etme, zihin haritalarının çok önemli bir diğer avantajıdır.

Zihin haritaları ile öğrenmede sağ beynimiz de devreye girmektedir. Öğrenilen materyal sınıflanmakta, görsel olarak da kodlanmaktadır. Bunlar akılda kalıcılığı arttırmaktadır.

Zihin haritaları yöntemi okul öncesi de dahil olmak üzere her yaşta uygulanabilmektedir. Yöntemi öğrenen ve uygulayan birey, öğrenme ile ilgili kazanımlar yanında, problem çözme ve organizasyon becerilerini de geliştirmektedir.

Zihin haritaları yöntemi Dislektik ve Dikkat problemi yaşayan bireylerde faydalı olan bir öğrenme tekniğidir. Dislektik bireylerdeki bütüncül görüş, yaratıcılık ve hayal gücü,  bu teknikle öğrenmede verimliliği artırmaktadır. Dikkat problemi yaşayan çocuklarda da dikkatin toplanıp sürdürülebilmesi ve kısa sürede tekrar avantajları, yöntemin başarısını arttırır.

ODİS, temelde öğrenme güçlükleri ile çalışan bir kurum olduğu için Zihin haritaları eğitimi de vermektedir. Dislektik veya Dikkat problemi olan çocuklarda, Zihin Haritaları yöntemi öğrenme performansını ve akademik başarıyı arttırmaktadır. Bununla birlikte herhangi bir öğrenme sıkıntısı çekmeyen çocuklarda da bireysel performansı arttırmak için bu eğitim verilmektedir.